iqna

سهم ناچیز فرهنگ و هنر از بودجه قرآنی/ نمایشگاه قرآن در ورطه تکرار

سهم ناچیز فرهنگ و هنر از بودجه قرآنی/ نمایشگاه قرآن در ورطه تکرار

گروه هنر: یک کارشناس فرهنگی با اشاره به اینکه بودجه قابل توجهی از امور قرآنی را هر سال صرف برگزاری مسابقات قرآنی می‌کنیم گفت: مخاطبان این محافل و مسابقات قرآنی درصد ناچیزی از جامعه هدف هستند در حالی که ما برای جذب حداکثری مخاطب به سمت قرآن نیاز به تولیدات در عرصه فرهنگ و هنر با بودجه قابل توجه داریم.
یادداشت
گفتگو
گزارش