کد خبر: 3820472
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۳
گروه فعالیت‌های قرآنی ــ مرحله شهرستانی چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در شهرستان خمینی‌شهر برگزار می‌شود.

مرحله شهرستانی مسابقات سراسری قرآن در خمینی‌شهر  برگزار می‌شود

به گزارش ایکنا از اصفهان، مرحله شهرستانی چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه تیرماه امسال در شهرستان خمینی‌شهر برگزار می‌شود.
این مسابقات در رشته‌های حفظ، قرائت، ترتیل، اذان و دعاخوانی برگزار می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.quraniran.ir مراجعه و یا در ساعات اداری به صورت حضوری به اداره اوقاف و امور خیریه این شهرستان مراجعه کنند.
شرکت‌کنندگان مجاز هستند به‌صورت همزمان در رشته‌های حفظ، قرائت، ترتیل، دعاخوانی، اذان یا و یا در رشته‌های معارفی وبخـش آواهـا و نغمـات دینـی شـامل همسـرایی، همسـرایی دو یـا چنـد زبانـه عربـی، فارسـی، انگلیسـی، ترکـی و...، انشـاد انفـرادی تک‌خـوان محـور نیز ثبت‌نام کنند.
تعییــن ســهمیه حضــور نماینــدگان شهرســتان‌ها در مرحلــه اســتانی در تمامــی رشــته‌هــا، بــر اسـاس شـیوه نامـه سـهمیه‌بندی اعـزام نفـرات برتـر مرحلـه شهرسـتانی بـه مرحلـه اسـتانی توسـط ســتاد مســابقات اســتان است.
انتهای پیام

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: