برچسب ها

بررسی وضعیت آلودگی نوری رصدگاه‌های ایران در یک آسترومینار نجومی

وضعیت آلودگی نوری رصدگاه‌های ایران در قالب سلسله برنامه‌های زنده اینترنتی آسترومینار مرکز نجوم ادیب بررسی می‌شود.
کد خبر: ۳۹۴۱۱۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴