بررسی نظام کنترل اجتماعی براساس فقه در «اسلام و مطالعات اجتماعی»

بررسی نظام کنترل اجتماعی براساس فقه در «اسلام و مطالعات اجتماعی»

گروه اندیشه ــ بیست و یکمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «اسلام و مطالعات اجتماعی» ویژه بهار و تابستان 98 منتشر شد.
جدیدترین دوفصلنامه «معرفت سیاسی» منتشر شد/ بررسی اضلاع توحید عملی در سیاست اسلامی

جدیدترین دوفصلنامه «معرفت سیاسی» منتشر شد/ بررسی اضلاع توحید عملی در سیاست اسلامی

گروه اندیشه ـ بیست و یکمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «معرفت سیاسی» شامل 6 مقاله علمی منتشر شد.
بررسی رابطه الفاظ، معانی و حقایق قرآن از منظر صدرالمتالهین در ماهنامه «معرفت»

بررسی رابطه الفاظ، معانی و حقایق قرآن از منظر صدرالمتالهین در ماهنامه «معرفت»

گروه اندیشه ـ دویست و پنجاه و نهمین شماره ماهنامه علمی ترویجی «معرفت» شامل هشت مقاله منتشر شد.
دوفصلنامه «دین و ارتباطات» در ایستگاه 55

دوفصلنامه «دین و ارتباطات» در ایستگاه 55

گروه اندیشه ــ پنجاه‌وپنجمین شماره از دوفصلنامه «دین و ارتباطات» به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) مدیرمسئولی محمدهادی همایون و سردبیری حسن بشیر منتشر شد.
بررسی عقل‌گرایی شهید صدر در «پژوهش‌های معرفت‌شناختی»

بررسی عقل‌گرایی شهید صدر در «پژوهش‌های معرفت‌شناختی»

گروه اندیشه ــ نخستین شماره سال هشتم دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های معرفت‌شناختی» شامل 10 مقاله از جمله بررسی عقل‌گرایی شهید صدر منتشر شد.
دوفصلنامه «پژوهش‌های هستی‌شناختی» به ایستگاه پانزدهم رسید

دوفصلنامه «پژوهش‌های هستی‌شناختی» به ایستگاه پانزدهم رسید

گروه اندیشه ـ پانزدهمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های هستی‌شناختی» شامل 12 مقاله منتشر شد.
جدیدترین شماره از فصلنامه «مطالعات تاریخ اسلام» منتشر شد

جدیدترین شماره از فصلنامه «مطالعات تاریخ اسلام» منتشر شد

گروه اندیشه ــ چهل و یکمین شماره از فصلنامه «مطالعات تاریخ اسلام»، به صاحب امتیازی پژوهشکده تاریخ اسلام، مدیر مسئولی سیدهادی خامنه‌ای و سردبیری مهدی محقق منتشر شد.
شماره جدید ماهنامه «درس‌هایی از مکتب اسلام» منتشر شد

شماره جدید ماهنامه «درس‌هایی از مکتب اسلام» منتشر شد

گروه اندیشه ــ شماره هفتم از سال پنجاه‌ونهم ماهنامه «درس‌هایی از مکتب اسلام»، به صاحب امتیازی مؤسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق(ع) و مدیر مسئولی فرج‌الله فرج‌اللهی به زیور طبع آراسته شد.
مجله «پژوهش‌های اخلاقی» در ایستگاه 37

مجله «پژوهش‌های اخلاقی» در ایستگاه 37

گروه اندیشه ــ سی و هفتمین شماره از مجله «پژوهش‌های اخلاقی»، به صاحب امتیازی انجمن معارف اسلامی ایران، مدیرمسئولی رضا حاجی ابراهیم و سردبیری محمود قیوم‌زاده شامل 16 مقاله منتشر شد.
فصلنامه «پژوهش‌های اعتقادی کلامی» به ایستگاه 35 رسید

فصلنامه «پژوهش‌های اعتقادی کلامی» به ایستگاه 35 رسید

گروه اندیشه ــ سی و پنجمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های اعتقادی کلامی»، شامل 11 مقاله علمی منتشر شد.
1