دوفصلنامه مطالعات اسلامی معاصر در ایستگاه 5

دوفصلنامه مطالعات اسلامی معاصر در ایستگاه 5

نخستین شماره از دوره سوم دوفصلنامه مطالعات اسلامی معاصر به صاحب امتیازی دانشگاه تهران به زیور طبع آراسته شد.
پژوهشنامه معارف قرآنی در پله 43

پژوهشنامه معارف قرآنی در پله 43

چهل و سومین شماره از پژوهشنامه معارف قرآنی به صاحب امتیازی دانشگاه علامه طباطبایی به زیور طبع آراسته شد.
بررسی نسبیت اخلاق از منظر آیات قرآن در دوفصلنامه قرآن و علم

بررسی نسبیت اخلاق از منظر آیات قرآن در دوفصلنامه قرآن و علم

بیست و هفتمین شماره از دوفصلنامه قرآن و علم به صاحب امتیازی جامعةالمصطفی(ص) العالمیة منتشر شد.
سیر تکاملی تاریخ از دیدگاه استاد مطهری در دوفصلنامه مطهری‌پژوهی

سیر تکاملی تاریخ از دیدگاه استاد مطهری در دوفصلنامه مطهری‌پژوهی

نخستین شماره از دوفصلنامه مطهری‌پژوهی به صاحب امتیازی بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری به زیور طبع آراسته شد.
امکان‌سنجی تغییر احکام در «پژوهشنامه فقهی»

امکان‌سنجی تغییر احکام در «پژوهشنامه فقهی»

شانزدهمین شماره دوفصلنامه تخصصی «پژوهشنامه فقهی» روانه بازار نشر شد.
بررسی مفهوم زیبایی در دوفصلنامه «حکمت سینوی»

بررسی مفهوم زیبایی در دوفصلنامه «حکمت سینوی»

شصت ‌و چهارمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «حکمت سینوی» به صاحب‌امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.
فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی در ایستگاه 104

فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی در ایستگاه 104

یکصد و چهارمین شماره از فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی به صاحب امتیازی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به زیور طبع آراسته شد.
شماره ۳۱ فصلنامه «اسلام و مطالعات اجتماعی» منتشر شد 

شماره ۳۱ فصلنامه «اسلام و مطالعات اجتماعی» منتشر شد 

شماره ۳۱ فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اسلام و مطالعات اجتماعی» از سوی اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد. 
شماره 48 فصلنامه «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» منتشر شد

شماره 48 فصلنامه «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» منتشر شد

شماره 48 فصلنامه «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» حاوی هفت مقاله از سوی دانشگاه الزهرا(س) منتشر شد.
مبانی علم‌شناسی با معرفت‌بخشی از قرآن کریم در «اسلام و مطالعات اجتماعی»

مبانی علم‌شناسی با معرفت‌بخشی از قرآن کریم در «اسلام و مطالعات اجتماعی»

سی و یکمین شماره از فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم منتشر شد.
1